STRUKE:

Klinička medicina

Klinička medicina, glasilo Opće bolnice »Sv. Duh« u Zagrebu. Časopis je povremeno izlazio od 1992. do 2000. s tematskim brojevima (Rehabilitacija ranjenika i žrtava rata, Sindrom šoka, Magnetna rezonancija, Ultrazvuk u ginekologiji i gastroenterologiji, Lions hrvatska očna banka, Peritonejska dijaliza i CAPD). Glavni su urednici bili Branimir Čvorišćec (do 1997), a potom Nastja Kučišec-Tepeš uz goste-urednike tematskih brojeva. Časopis je nastavljao tradiciju Anala Opće bolnice »Dr. Josip Kajfeš«, koji su izlazili 1973–89.

Citiranje:
Klinička medicina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31911>.