TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Klak, Stjepan

Klak, Stjepan, hrvatski geodet (Zagreb, 17. XI. 1920Zagreb, 19. I. 2000). Diplomirao 1943. na Geodetsko-kulturnotehničkom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je kao asistent bio zaposlen od 1952. Na istom je fakultetu (tada Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, poslije Geodetskom) doktorirao 1957., za redovitoga profesora bio je izabran 1971., za profesora emeritusa 1996. Bio je predstojnik Zavoda za višu geodeziju, dekan (1972–74) i pokretač prvoga poslijediplomskoga studija na Geodetskom fakultetu. Glavna područja njegova znanstvenog interesa bila su nivelman, gravimetrija, geofizika, utvrđivanje stabilnosti građevinskih objekata, teorija pogrješaka geodetskih mjerenja te postupci njihove obradbe i izjednačenja. Bio je tehnički urednik Geodetskoga lista (1953–76) te dugogodišnji glavni urednik Zbornika radova Geodetskog fakulteta.

Citiranje:
Klak, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31732>.