TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kirasir

kirasir (njem. Kürassier < franc. cuirassier, od cuirasse: oklop), oklopnik na konju. Naziv se pojavio prvi put potkraj XV. st. u Austriji. U poč. su i konjanik (naoružan kopljem) i konj bili zaštićeni oklopom. S vremenom, oklop konja se uklanja, konjanik zadržava samo oklop na prsima i kacigu, a naoružan je mačem, parom pištolja te poslije i karabinom. U XVII. i XVIII. st. u većim eur. vojskama (u Austriji, Francuskoj, Pruskoj, Rusiji) sastavljene su pukovnije kirasira. Potkraj XIX. st. većina kirasirskih pukovnija transformirala se u dragunske. U XX. st. zadržani su kirasiri u pojedinim zemljama samo kao garda šefa države. U Francuskoj su se održale jedinice kirasira, koje su u I. svj. ratu ušle u sastav pješaštva; poslije su te jedinice motorizirane.

Citiranje:
kirasir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31570>.