STRUKE:

Kazvini

Kazvini (perz. Ḥamdullah ibn Abī Bakr ibn Aḥmad ibn Naṣr al-Mustawfī al-Qazwīnī [alqazwi:'ni:]), perzijski geograf, povjesničar i pjesnik (?, 1281?, 1350). Poznato mu je djelo Knjiga pobjede (Ẓafer-nāma), kao dopuna Firdusijeva epa Šah-nāma. Sadržava 75 000 distiha podijeljenih u tri cjeline: u prvoj opisuje Muhameda, prvu četvoricu kalifa, dinastiju Omejida i Abasida; u drugoj povijest Safavida, Samanida, Gaznavida, Seldžuka, Havarizma i Ismailija, a u trećoj Mongola, Oguzhana, Džingis-kanovih predaka i Ilkanida. U djelu Izvod iz povijesti (Tārīẖ-i guzīde) u šest poglavlja piše o prorocima i filozofima, starom Iranu, Muhamedu i kalifima, islamskom Iranu, turkestanskim dinastijama, povijesti Mongola, donosi biografije znanstvenika i pjesnika te na kraju povijest grada Kazvina. U geografskom djelu Razonoda srdaca (Nuzhat al-qulūb) donosi vrijedne podatke o stanovništvu, običajima, zanimanjima, jezicima Irana i susjednih pokrajina. Njegovim djelima koristili su se turski povjesničari i geografi Hadži Kalfa, Ašik Čelebi i Evlija Čelebi.

Kazvini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31055>.