TRAŽI DALJE:
STRUKE:

antinomija

antinomija (grčki ἀντıνομία: proturječnost zakona u sebi).

1. U filozofiji, proturječnost između dvaju načela ili uopće između dvaju zaključaka koji su izvedeni iz podjednako vjerodostojnih premisa. Pojam antinomija nalazi se već kod Zenona Elejskoga (→ aporija). Po Kantu, postoje četiri antinomije koje on u Kritici čistoga uma izražava u obliku teze i antiteze: 1) »Svijet ima početak u vremenu i prema prostoru također je uključen u granice«; »Svijet nema nikakav početak i nikakve granice u prostoru, nego je beskonačan kako u zoru vremena tako i u zoru prostora.« 2) »Svaka složena supstancija u svijetu sastoji se od prostih dijelova i nigdje ne egzistira ništa drugo doli to prosto ili to što je sastavljeno iz njega«; »Niti jedna složena stvar ne sastoji se od prostih dijelova i nigdje ne egzistira ništa prosto u njima.« 3) »Kauzalnost prema zakonima prirode nije jedina, iz koje se u cijelosti mogu izvesti pojave svijeta. Za njihovo je objašnjenje nužno pretpostaviti još kauzalnost putem slobode«; »Nema nikakve slobode, nego se sve u svijetu događa jedino prema zakonima prirode.« 4) »Svijetu pripada nešto što je ili kao njegov dio ili kao njegov uzrok naprosto nužno biće«; »Nigdje ne postoji kao njegov uzrok nikakvo naprosto nužno biće, niti u svijetu, niti izvan svijeta«. Prve dvije antinomije Kant naziva matematskima i kod njih su i teza i antiteza pogrešne, budući da beskonačnost i nedjeljivost uvijek već pretpostavljaju konačnost i djeljivost, zbog čega se neprestano dolazi u suprotnost sa samime sobom. Druge dvije antinomije, koje Kant naziva dinamičkima, imaju istinitu i tezu i antitezu, budući da se u oba slučaja, gdje se govori o svijetu »stvari po sebi« i svijetu pojava, radi o uvjetu i uvjetovanome, pa ako bi jedno bilo neistinito, onda bi ono nužno impliciralo i neistinitost drugoga.

2. U pravu, proturječnost između dviju pravnih normi u istome pravnom sustavu.

3. U matematici, paradoks, situacija kada se u teoriji dokazuju dva suda koji se međusobno isključuju, pri čemu je svaki od tih sudova prividno uvjerljiv sa stajališta zadane teorije (→ matematika, logičke osnove).

4. U Saussureovoj lingvistici → dihotomija.

Citiranje:
antinomija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 11. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3074>.