STRUKE:

Karlovo sveučilište

Karlovo sveučilište (Univerzita Karlova), prvo sveučilište u srednjoj Europi; osnovao ga je 1348. u Pragu papa Klement VI. na zahtjev Karla IV. Luksemburškoga, po kojem je i dobilo ime. Imalo je 4 fakulteta: filozofski, pravni, medicinski i teološki. Sveučilište je postalo bitan čimbenik kulturnoga i društvenog razvoja češkoga naroda. Gubitkom češke samostalnosti (1620), habsburški car Ferdinand III. spojio ga je 1654. s isusovačkim sveučilištem i preimenovao u Karlovo i Ferdinandovo sveučilište; to je ime nosilo do 1918. Nastavni jezik bio je do 1784. latinski, potom njemački; nastava na češkom jeziku počela je od 1791. God. 1882. Karlovo sveučilište podijeljeno je na češko i njemačko. Za II. svjetskog rata bilo je zatvoreno, ponovno je počelo s radom 1945.

Citiranje:
Karlovo sveučilište. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30598>.