STRUKE:

Karinthy, Frigyes

Karinthy [kα'rinti], Frigyes, madžarski književnik i novinar (Budimpešta, 24. VI. 1887Siófok, 29. VIII. 1938). Jedan od najplodnijih i najpopularnijih pisaca okupljenih oko časopisa Nyugat; javio se zbirkom književnih karikatura Ovako vi pišete (Így írtok ti, 1912), u kojoj je parodirao stilove najpoznatijih madžarskih pjesnika i prozaika. Satiričar i duhoviti kritičar društvene zbilje, okušao se u gotovo svim književnim žanrovima: novelama (Pada snijeg – Esik a hó, 1912; Balada o mutavim muškarcima – Ballada a néma férfiakról, 1912; Krist ili Baraba – Krisztus vagy Barabás, 1918), romanima (Putovanje u Faremidu – Utozás Faremidóba, 1916; Capillária, 1921; Putovanje oko moje lubanje – Utozás a koponyám körül, 1937), dramama (Sutra ujutro – Holnap reggel, 1916; Krvavo polje – Vérmező, 1919), humoreskama (Krivo ogledalo – Görbe tükör, 1912. i dr.) te pjesmama (Ne mogu reći nikomu – Nem mondhatom el senkinek, 1930; Poruka u boci – Üzenet a palackban, 1938). Objavio je i dvije knjige književnih travestija te cjeloviti prijevod Swiftovih Gulliverovih putovanja.

Citiranje:
Karinthy, Frigyes. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30512>.