TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Juhász, Ferenc

Juhász [ju'ha:s], Ferenc, madžarski pjesnik (Bia, 16. VIII. 1928Budimpešta, 2. XII. 2015). Napustivši studije, zaposlio se 1951. u budimpeštanskoj izdavačkoj kući, a 1962. u časopisu Új írás, gdje je 1971. postao glavnim urednikom. Pripadao prvomu poratnomu naraštaju pjesnika oduševljenih društvenim promjenama, koji se nadahnjivao folklorom, pjesništvom A. Józsefa i skladbama B. Bartóka. Pisao je snažnu modernu poeziju sa zamjetnim epskim elementima, u zbirkama: Krilato ždrijebe (Szárnyas csikó, 1949), Novi stihovi (Új versek, 1951), Moć cvijeća (A virágok hatalma, 1955), Njegovana zemlja (A tenyészet orsága, 1956) i dr. Razočaranje političkim zbivanjima očituje u kasnijim zbirkama, koje su lišene životne radosti, molski intonirane, ali bogate kovanicama pučkoga govora i pjesničke mašte, npr. Borba s bijelim janjetom (Harc a fehér báránnyal, 1965), Moja majka (Anyám, 1969), Kralj mrtvih (A halottak királya, 1971), Užarene oči čegrtaljke (A csörgőkígyó hőszeme, 1987), Smrt se vraća kući (A hazatérő halott, 1988). U tradiciji madžarskoga pjesništva, a u duhu S. Petőfija, J. Aranya i Gy. Illyésa, napisao je više epova, npr. Obitelj Sántha (A Sántha család, 1950), Tri epa (Három éposz, 1975), Crni kralj šaša (Fekete Saskirály, 1988) i dr. Objavio je i knjigu studija, članaka i intervjua Što može pjesnik? (Mit tehet a költő?, 1967).

Citiranje:
Juhász, Ferenc. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29468>.