Johnston, Harry Hamilton

Johnston [62721ɔ'nstən], Harry Hamilton, engleski istraživač (London, 12. VI. 1858Woodsetts House, 31. VIII. 1927). Istraživao u Angoli, Kongu, Ugandi i dr. U središnjoj Africi otkrio (1900) životinju okapi (Okapia johnstoni). Napisao veći broj knjiga: Britanska centralna Afrika (British Central Africa, 1897), Protektorat Uganda (The Uganda Protectorate, 1902), Liberija (Liberia, 1906), Veseli Dombeyjevi (The Gay Dombeys, 1919), humoristični nastavak Dickensova romana Dombey i sin (Dombey and Son) i dr.

Citiranje:
Johnston, Harry Hamilton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29265>.