Jelinčić, Frano

Jelinčić, Frano, hrvatski baletni plesač, koreograf i pedagog (Tijesno, danas Tisno, 5. VII. 1922North Wildwood, New Jersey, SAD, 14. X. 2005). Školovao se u Splitu kod Ane Roje i Oskara Harmoša, 1945. angažiran u zagrebačkome HNK-u. Istaknuo se kao Vaclav (B. V. Asafjev, Bahčisarajska fontana, koreografija A. Roje i O. Harmoš, 1947), Romeo i Mercuzio (S. S. Prokofjev, Romeo i Julija, koreografija Margarita Froman, 1948). Usavršavao se u Parizu i Londonu. Nakon uspješne plesačke karijere djelovao kao baletni pedagog u Hamburgu, Londonu i Pittsburghu. Bio je ravnatelj zagrebačkoga Baleta 1970–72. Djelovao u SAD-u, na Sveučilištu Radford. U Zagrebu je koreografirao Raymondu (A. K. Glazunov, 1971), Trnoružicu (P. I. Čajkovski, 1971), Multiple vision (B. Ulrich, 1971), Ščelkunčika (Čajkovski, 1997).

Citiranje:
Jelinčić, Frano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28993>.