Ivanišević, Katica

Ivanišević, Katica, hrvatska književna povjesničarka i političarka (Omišalj na Krku, 11. I. 1935). Studij engleskoga, talijanskoga i latinskoga jezika završila 1966. na Filozofskome fakultetu u Ljubljani, gdje je 1981. doktorirala tezom Klasična bohema i beat generacija. Bila je sveučilišna profesorica svjetske književnosti u Rijeci, Puli i Trstu. Bila je rektorica Sveučilišta u Rijeci 1993–98. Od 2004. je profesor emeritus Sveučilišta u Rijeci. God. 1994–2001. bila je predsjednica Županijskoga doma Hrvatskoga državnog sabora. U periodici objavljuje radove o svjetskoj književnosti, hrvatskom iseljeništvu i čakavskoj književnosti. Djela: Bohema i književno stvaralaštvo (1984), Suvremena američka književnost (I–II, 1984–86).

Citiranje:
Ivanišević, Katica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28169>.