Iradž Mirza Džalal al-Mamalik

Iradž Mirza Džalal al-Mamalik (perz. Īrāğ Mīrzā Ğalāl al-Mamālik [i:'ra:62721 mi:rza:' 62721ala:l'al mama:'lik]), perzijski pjesnik i satiričar (Tabriz, 1874Teheran, 1925). Potomak vladarske obitelji Kadžar. Školovao se u Tabrizu; u početku bio dvorski pjesnik. Potaknut društvenim promjenama i širenjem novih ideja pisao je političke satire (Heğāb i ‘Arif-nama), afirmirajući govorni jezik u književnosti. Među lirskim pjesmama ističu se Majka (Māder) i Majčino srce (Del-e māder). Zbirka pjesama (Dīwān) objavljena je posmrtno.

Citiranje:
Iradž Mirza Džalal al-Mamalik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27804>.