Intel Corporation

Intel Corporation [inte'l kɔ:ɹpərẹi'šən], američki proizvođač mikroprocesora i elektroničkih komponenata, sa sjedištem u Santa Clari, Kalifornija. Kompaniju su pod imenom NM Electronics, osnovali 1968. Robert Noyce i Gordon Moore, kojima se ubrzo pridružio Andrew Grove, a kompanija je promijenila ime u Intel (od engl. integrated electronics). U 1971. predstavili su prvi mikroprocesor – čip 4004, koji je sadržavao 2300 tranzistora, 1974. proizveli su 8-bitni mikroprocesor 8080, a 1978. mikroprocesor 8088, koji je ugrađen u prvo osobno računalo (IBM PC). U 2012. sa 106 700 zaposlenih ostvario je 52,7 milijarda USD prihoda.

Intel Corporation. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27593>.