STRUKE:

aneuploid

aneuploid (an1- + euploid), stanica ili organizam koji ima jedan ili više cijelih kromosoma više, odn. manje, od temeljnoga broja karakterističnog za dotičnu vrstu.

aneuploid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 1.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2718>.