Ilijanić, Ljudevit

ilustracija
ILIJANIĆ, Ljudevit

Ilijanić, Ljudevit, hrvatski botaničar (Slapno kraj Ozlja, 27. IX. 1928). Diplomirao je biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1952. i zaposlio se 1953. u Botaničkom zavodu istoga fakulteta. Doktorirao 1960., redoviti profesor od 1974. Predavao je geobotaniku i ekologiju bilja od 1969. do 1993., kada je umirovljen. Bavio se širim područjem geobotanike, i to sinekološkim, fitogeografskim, autekološkim i florističkim istraživanjima te istraživanjima dinamike i sukcesije vegetacije. Najznačajnije rezultate dao je u ekološkim i fitocenološkim istraživanjima travnjačke vegetacije u Hrvatskoj. Autor je 85 znanstvenih radova. Bio je glavni urednik časopisa Acta Botanica Croatica (1969–92) i stvorio mu je ugledno mjesto u znanstvenom svijetu. Zajedno s M. Gračaninom napisao je prvi udžbenik biljne ekologije u nas, Uvod u ekologiju bilja (1977).

Citiranje:
Ilijanić, Ljudevit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27076>.