TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aneksija

aneksija (lat. annexio: spajanje, pripajanje), pripajanje dijela ili cjeline tuđega državnog područja, protivno volji države kojoj odnosno područje pripada, obično silom ili prijetnjom. O aneksiji se može govoriti samo ako je određeno područje efektivno zauzeto (okupirano) i ako je nesporna namjera da se ono prisvoji i trajno. Nasilno pripajanje dijela ili cjeline područja druge države protivno je međunar. pravu. Naziv aneksija katkad se upotrebljava i za stjecanje područja bez primjene sile, na temelju međunarodnih ugovora.

Citiranje:
aneksija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2695>.