Hrvatsko knjižničarsko društvo

Hrvatsko knjižničarsko društvo, strukovna udruga, osn. 1940. u Zagrebu pod nazivom Hrvatsko bibliotekarsko društvo, radi unaprjeđivanja bibliotekarske struke. U početku je okupljalo dvadesetak članova. Pokrenulo je izdavanje prve nacionalne tekuće bibliografije, Hrvatske bibliografije (1941–44). God. 1948. obnovilo je rad pod nazivom Društvo bibliotekara Hrvatske i okupilo šezdesetak članova. Od 1971. djeluje kao Hrvatsko bibliotekarsko društvo, a od 1998. pod današnjim imenom; organizirano je kao savez 15 knjižničarskih udruga u Hrvatskoj i ima 1300 članova; potiče osnivanje i razvoj knjižnica, zanimanje za knjigu i knjižnice, slobodan pristup knjizi i informacijama te promicanje pisane kult. baštine od nac. značenja. Djelatnost se odvija kroz rad 8 sekcija i 22 komisije. Društvo organizira stručne skupove i stalnu izobrazbu knjižničara te pruža pomoć knjižnicama i drž. tijelima, os. pri izradbi zakonskih propisa i pravilnika o radu. Najznačajniji je stručni nakladnik; od 1966. do danas objavilo je 60 naslova publikacija, među kojima i nacionalni kataložni pravilnik. Od 1950. izdaje časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske. Od 1968. zaslužnim članovima dodjeljuje Kukuljevićevu povelju, najviše priznanje u knjižničarskoj struci, a od 1998. i Nagradu »Eva Verona« za najbolje mlade knjižničare. Član je Međunarodne federacije knjižničarskih društava i ustanova (IFLA).

Citiranje:
Hrvatsko knjižničarsko društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26498>.