TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hrvatski savez

Hrvatski savez, krovna organizacija hrvatskih iseljenika u Sjevernoj i Južnoj Americi. Nakon više desetljeća društvenoga okupljanja pojavila se potreba udruživanja mnogobrojnih hrvatskih iseljeničkih društava radi očuvanja nacionalne svijesti i zajedničkoga nastupa u pružanju potpore domovini. Najprije je utemeljen Hrvatski savez u SAD-u 15. IX. 1912. na XI. konvenciji Hrvatske narodne zajednice u Kansas Cityju. Predsjednik Saveza postao je don Niko Gršković. Savez je imao oko 10 000 članova s Narodnim odborom kao središnjim organom. Za I. svjetskog rata zauzimao se za stvaranje države južnih Slavena. Bio je suorganizator Jugoslavenskoga narodnoga sabora i Jugoslavenskoga narodnoga vijeća. Prestao djelovati nakon I. svjetskog rata. Hrvatski savez u Južnoj Americi utemeljen je 1913. u gradu Rosario de Santa Fe (Argentina). Predsjednik Saveza bio je I. Radeljak, a glasilo Zajednica. Na početku I. svjetskog rata Savez se nije ogradio od austrougarske politike; to je dovelo do rascjepa među članstvom i organizacijama koje su, osobito u zemljama na atlantskoj obali, u većem broju pristupile Jugoslavenskoj narodnoj obrani, a ona se pak krajnje neprijateljski postavila prema Hrvatskomu savezu. Nakon I. svjetskog rata Savez je prestao djelovati.

Citiranje:
Hrvatski savez. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26467>.