Hrvatska matica iseljenika

Hrvatska matica iseljenika, udruga kojoj je zadaća održavanje veza s iseljenicima i hrvatskim etničkim zajednicama u drugim državama. Utemeljena je 1951., pretežito od iseljenika povratnika. Organizira posjete Hrvata iz dijaspore. Priređivanjem glazbenih i likovnih manifestacija, informativnom djelatnošću te tribinama, stručnim i znanstvenim skupovima pomaže očuvanju nacionalnog identiteta iseljenih Hrvata. Surađuje s iseljeničkim udrugama. Organizira boravak folklornih društava, skrbi za sudionike konferencija, sabora i kongresa iz inozemstva te sastavlja kulturno-rekreacijske programe prilikom dolaska različitih iseljeničkih skupina. Osobitu pozornost posvećuje mladeži iz iseljeništva nudeći različite programe ljetnih škola hrvatskog jezika i kulture. Zauzeto sudjeluje u oblikovanju iseljeničke politike i zakonodavstva. Djeluje u odjelima, i to za školstvo, znanost i sport, nakladništvo, kulturu te informacijski odjel za iseljeništvo. Osim središnjice u Zagrebu, vrlo su djelatne i podružnice u Dubrovniku, Puli, Rijeci, Splitu i Vukovaru. Bavi se nakladničkom djelatnošću. Izdaje mjesečnik Maticu i Hrvatski iseljenički zbornik.

Citiranje:
Hrvatska matica iseljenika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26407>.