Hrašćanec, Rudolf

Hrašćanec, Rudolf, hrvatski iseljenički djelatnik i sociolog (Donja Dubrava, 6. IV. 1914Philadelphia, SAD, 23. V. 1993). Diplomirao i doktorirao teologiju u Zagrebu, zaređen 1938. Od 1943. živio u Beču, od 1945. u Rimu, od 1947. u Kanadi, a od 1951. u SAD-u. Predavao na američkim i kanadskim fakultetima i usporedno misijski djelovao među hrvatskim iseljenicima. Rezultate vlastitih etičkih i socijalnih istraživanja te proučavanja crkvene povijesti objavio u nekoliko knjiga (Junačka žena Blažena Djevica Marija, 1971) te u člancima.

Citiranje:
Hrašćanec, Rudolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26322>.