STRUKE:

Horvatić, Stjepan

ilustracija
HORVATIĆ, Stjepan

Horvatić, Stjepan, hrvatski botaničar (Varaždin-Breg, 4. X. 1899Zagreb, 29. V. 1975). Studirao prirodopis i zemljopis na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1918–23). Od 1926. bio je asistent u Botaničkom zavodu Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je doktorirao 1927. Bio je izvanredni profesor botanike na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (1938–41) i redoviti profesor na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu (1941–47). Od 1947. do umirovljenja 1970. redoviti profesor u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Glavno je i najplodnije područje njegova znanstvenoga rada istraživanje vegetacije, a najviše je istraživao vegetaciju našega primorskoga krša. Istraživao je i taksonomske odnose nekih polimorfnih biljnih svojta, osobito roda ivančica (Leucanthemum), te opisao nekoliko novih svojta. Floristički je istražio sveukupnu vaskularnu floru otoka Plavnika i Paga. Bio je direktor Instituta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu (1960–73), glavni urednik časopisa Acta Botanica Croatica (1957–68), urednik za botaniku u Enciklopediji Leksikografskog zavoda. Član JAZU (od 1966). Objavio je 60-ak znanstvenih radova, nekoliko udžbenika i priručnika te mnoge popularnoznanstvene i stručne članke. Napisao je Ilustrirani bilinar (1954), priručnik za određivanje porodica i rodova višega bilja. Dobitnik nagrade »Ruđer Bošković« (1964) i Nagrade za životno djelo (1973).

Citiranje:
Horvatić, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26223>.