STRUKE:

Historijski zbornik

Historijski zbornik, znanstveno-stručni časopis Povijesnoga društva Hrvatske (od 1974. Savez povijesnih društava Hrvatske, od 1991. Društvo za hrvatsku povjesnicu), koji se u prvome redu bavi temama hrvatske povijesti. Utemeljen 1948. na poticaj njegova prvog urednika J. Šidaka. Premda zamišljen kao tromjesečnik, izlazio je jedanput godišnje (iznimno je 1952. izašao u dva dvobroja); kao dvogodišnjak pojavio se prvi put 1959., a potom i u razdoblju 1966–81. Do danas su objavljena 53 sveska. Nakon J. Šidaka (1948–75., 1978–84) i M. Gross (1976–77) časopis su uređivali I. Kampuš (1985–97, Ivica Prlender (1998–2008) i Damir Agičić (od 2008). Osim znanstvenih rasprava časopis objavljuje ocjene i prikaze recentnih domaćih i inozemnih historiografskih izdanja, tematske i autorske biografije te donosi izvješća s domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Ujedno proučava metodologiju i probleme popularizacije historijske znanosti.

Citiranje:
Historijski zbornik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25763>.