Hirsch, Eric Donald

Hirsch [hə:ɹš], Eric Donald, američki književni teoretičar (Memphis, 22. III. 1928). Doktorirao 1957. na Yaleu, gdje je i predavao na odsjeku za anglistiku, a poslije na Sveučilištu Virginia. Vezujući se za hermeneutičku tradiciju, a u oporbi prema vladajućoj tezi novokritičara da se književni tekstovi mogu razumijevati sami iz sebe, u Objektivnoj interpretaciji (Objective Interpretation, 1960) upozorio je na nužnost rekonstrukcije autorske namjere. Tu je ideju razvijao u Valjanosti tumačenja (Validity in Interpretation, 1967) i Ciljevima tumačenja (The Aims of Interpretation, 1976). U djelu Kulturalna pismenost (Cultural Literacy, 1987) zagovara nužnost postojanja minimuma kulturalnoga znanja u svih čitatelja, bez obzira na spol, rasu ili klasu. Utemeljio i zakladu za promidžbu stjecanja takva znanja (Cultural Literacy Foundation, Charlottesville, Virginia).

Citiranje:
Hirsch, Eric Donald. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25722>.