Heinsius, Daniël

Heinsius [h62656i'nsi·ys], Daniël (pseudonim Theocritus van Gent), nizozemski filolog (Gent/Gand, 9. I. 1580Leiden, 25. II. 1655). Profesor grčkog jezika i umjetnosti stiha na Sveučilištu u Leidenu. Pisao stihove na latinskome i nizozemskome, prevođen na mnoge jezike. Njegovi radovi pisani su elegantno i svjedoče o velikoj erudiciji. Poznatiji radovi: Himna ili hvalospjev bogu Bakhu (Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus, 1614), Hvalospjev Isusu Kristu (Lof-sanck van Jesus Christus, 1615), Nizozemske poeme (Nederduytsche Poemata, 1616).

Citiranje:
Heinsius, Daniël. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24795>.