Hebrang, Andrija

Hebrang, Andrija, hrvatski liječnik i političar (Beograd, 27. I. 1946). Sin Andrije. Diplomirao je (1971) i doktorirao (1980) na Medicinskome fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1987. redoviti profesor i od 1998. pročelnik Katedre za radiologiju. Od 1992. predstojnik je Kliničkoga zavoda za radiologiju KB Merkur u Zagrebu. Bio je potpredsjednik HDZ-a, saborski zastupnik (1992–93. i 2005–11), ministar zdravstva (1990–92., 1993–98. i 2003–05) i obrane (1998). U listopadu 1998. podnio je ostavku na stranačke i državne dužnosti, a od 2002. ponovno je u HDZ-u, čiji je kandidat bio na predsjedničkim izborima 2010.

Citiranje:
Hebrang, Andrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24699>.