amplitudna modulacija

amplitudna modulacija, u komunikacijskoj tehnici, postupak prijenosa informacija kojim se u odašiljaču, signalom koji sadrži informaciju (modulacijski signal), uobličuje (modulira) prijenosni signal tako da se utječe na razinu njegove amplitude. Pri tome je prijenosni signal znatno više frekvencije od modulacijskoga. Nakon prijenosa takva moduliranog signala, u prijamniku se obavlja obratan postupak, demodulacija, kojim se modulacijski signal što sadrži informaciju odvaja za daljnju upotrebu.

Citiranje:
amplitudna modulacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2364>.