STRUKE:

Gršković, Niko

Gršković, Niko, hrvatski iseljenik, novinar i političar (Vrbnik, 15. XI. 1863New York, 21. III. 1949). Završio bogosloviju u Senju, zaređen za svećenika. Doselio se u SAD (Chicago) 1901. Član, poslije i potpredsjednik Narodne hrvatske zajednice. Jedan od osnivača Hrvatskoga saveza. Izdavao list Sloboda, bio glavni urednik Zajedničara i Hrvatskoga svijeta. Djelatnik Hrvatske bratske zajednice. Nakon I. svjetskog rata zalagao se za jugoslavensko ujedinjenje; član Jugoslavenskog odbora u Londonu, ali je bio izraziti protivnik velikosrpskih koncepcija, a poslije i protivnik režima.

Citiranje:
Gršković, Niko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23539>.