STRUKE:

grafička industrija

grafička industrija, grana industrije koja se bavi izradbom grafičkih proizvoda kao što su novine i časopisi, knjige i brošure, agitacijski i reklamni materijal (plakati, katalozi), obrasci, trgovačke knjige i poslovne tiskanice, kalendari, akcidencije (posjetnice, čestitke), posebni grafički proizvodi (novčanice, čekovi), grafička galanterija (bilježnice, mape, albumi). U tu gospodarsku granu ulaze i knjigoveštvo te preradba papira zajedno s proizvodnjom ambalaže od kartona i ljepenke (kartonaža). Glavni su elementi proizvodnoga procesa grafička priprema, tisak i grafička dorada. (→ grafička tehnologija)

U Hrvatskoj je 1999. nakladnička i tiskarska djelatnost obuhvaćala 5,41% ukupne industrijske proizvodnje, zapošljavajući pritom 12 139 radnika te ostvarivši 4288 milijuna kuna ukupnoga prihoda, dok je istodobno proizvodnja i preradba papira činila 3,31% industrijske proizvodnje, uz 5811 zaposlenih i 2050 milijuna kuna ukupnoga prihoda. Od grafičkih je proizvoda u godini 2000. proizvedeno najviše novina i časopisa (61 410 t), potom obrazaca i trgovačkih knjiga (7129 t), agitacijskog i reklamnoga materijala (4945 t), knjiga i brošura (3061 t), tiskanog omotnoga papira (1581 t) i ostalih tiskanih proizvoda (2584 t). Od pojave recesijske krize 2008. godine te prestanka s radom znatnog broja izdavačkih kuća i novina udio grafičke industrije u ukupnoj industriji se smanjio, no i dalje zauzima značajan udio od 8,93% te zauzima 6,81% udjela zaposlenih u ukupnoj prerađivačkoj industriji.

Citiranje:
grafička industrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23031>.