STRUKE:

Golicin, Boris Borisovič

Golicin (Golicyn) [gal’i'cən], Boris Borisovič, ruski fizičar (Sankt Peterburg, 2. III. 1862kraj Petrograda, danas Sankt Peterburga, 17. V. 1916). Profesor na Pomorskoj akademiji u Petrogradu od 1913. Bavio se spektroskopijom, ali su mu glavni radovi iz seizmografije. Otkrio je kako se određuje hipocentar potresa prema podatcima jedne seizmičke stanice. Konstruirao tip seizmografa kakav se i danas upotrebljava.

Citiranje:
Golicin, Boris Borisovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22566>.