Goic Goic, Alejandro

Goic Goic [gọik gọik], Alejandro, čileanski liječnik (Antofagasta, Čile, 22. VI. 192920. IV. 2021). Potomak hrvatskih iseljenika. Studirao medicinu na Pontifica Universidad Católica de Chile, diplomirao 1955. na Čileanskom sveučilištu; usavršavao se na Sveučilištu Oklahoma (SAD) i na Harvardovu sveučilištu. Profesor na Medicinskom fakultetu Čileanskoga sveučilišta; dekan Fakulteta 1972–74. i 1986–1994. Bio je dugogodišnji urednik (1969–96) i stalni suradnik časopisa Revista médica de Chile. Autor i koautor više knjiga iz područja medicine, psihijatrije i sociologije. Redoviti član Academia chilena de medicina od 1989. i njezin predsjednik od 2001.

Citiranje:
Goic Goic, Alejandro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22502>.