Gerechtshammer, Nikola

Gerechtshammer [gere'htshamer], Nikola, hrvatski pomorski kapetan i pedagog (Bakar, 8. VI. 1870Bakar, 8. I. 1939). Nautičku školu završio 1888. u Bakru; kapetan duge plovidbe od 1895. i nastavnik u Nautičkoj školi u Bakru od 1896. Objelodanio je stručne radove s područja pomorstva, posebice navigacije; s Arturom Rukavinom napisao knjigu iz teorije brodskoga magnetizma. S Mirkom Nikolićem skupljao pomorsko nazivlje (oko 2700 pojmova), ali im je građa ostala u rukopisu.

Citiranje:
Gerechtshammer, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21777>.