Georgijević, Mojsije

Georgijević, Mojsije, srpski političar (Osijek, 19. III. 1823Beč, 25. X. 1854). Studij filozofije i prava pohađao u Szegedu, odvjetnički ispit položio u Požunu, potom kao odvjetnik radio u Osijeku. Najprije je prihvaćao ideju ilirizma, no poslije se pod utjecajem V. Stefanovića Karadžića priklonio srpskoj nacionalnoj ideji. Član je odbora koji je 7. IV. 1848. objavio osječka »zahtijevanja naroda« (dokument nosi naslov Dělo), apelirao za podršku banu Jelačiću i sudjelovao u pokretu Srba u južnoj Ugarskoj (Vojvodina), a kao osječki zastupnik i u radu Hrvatskoga sabora 1848. na kojem se zalagao za savez Trojednice i Vojvodine te za »neraskidivi savez« Hrvata, Bošnjaka, Hercegovaca i svih južnih Slavena. U pogledu državnopravnog odnosa Hrvatske prema Ugarskoj i Austriji, zauzimao se za ravnopravnost Hrvata s Madžarima i Nijemcima, a u vezi s pitanjem preuređenja Habsburške Monarhije zastupao je koncept austroslavizma. Velikim bilježnikom Virovitičke županije bio od 1848. do 1850. Banskim povjerenikom imenovan je 28. X. 1848., a u veljači 1849. podnio je ostavku na tu dužnost. Na početku 1849. sudjelovao je u skupini koja je izradila nacrt ustava za Vojvodinu Srpsku. Svoje mišljenje o ustavu i načinu sjedinjenja Hrvatske s Vojvodinom formulirao je 1849. u memorandumu pod naslovom O oktroiranom ustavu. O Vojvodovini Srbiji. O ustrojenju vlade u Trojednoj kraljevini. Od travnja 1851. bio je privremeni podžupan u Požegi. God. 1854. postao je tajnik Hrvatsko-slavonskog namjesništva u Beču.

Citiranje:
Georgijević, Mojsije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21743>.