STRUKE:

General Electric Co.

General Electric Co. [62721e'nərəl ile'ktrik kʌ'mpəni], američka korporacija sa sjedištem u Fairfieldu, Connecticut, jedna od najvećih svjetskih kompanija. Osnovana je 1892. udruživanjem Edison General Electric Company i još dvije električne kompanije. U industrijskom istraživačkom laboratoriju, osnovanom 1900., razvijeni su mnogi proizvodi kompanije. Jedan je od najvećih naručitelja kompanijinih proizvoda Ministarstvo obrane SAD-a. U 1986. godini kompanija je kupila RCA Corporation, u osnivanju koje je sudjelovala 1919. Proizvodi električnu i elektroničku opremu, polimerne materijale, zrakoplovne motore, medicinsku opremu i bavi se financijskim uslugama. U 2014. s 305 000 zaposlenih ostvario je 146 milijarda USD prihoda, a u 2019. s 205 000 zaposlenih ostvario je 95,2 milijarde USD prihoda.

Citiranje:
General Electric Co.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21585>.