TRAŽI DALJE:
STRUKE:

gema

ilustracija
GEMA
ilustracija1ilustracija2ilustracija3

gema (lat. gemma: pupoljak; dragi kamen; pečat), umjetnički obrađen poludragulj (rjeđe dragi kamen), koji služi kao amulet, pečatnjak i ukras (u prstenu, na ogrlici). Može biti urešen figuralno i ornamentalno, a katkad ima i natpis. Motivi na gemama rađeni su udubljeno (intaglio) ili reljefno (kameja). Izradba gema započela je u III. st. pr. Kr. (pečatni valjci u Mezopotamiji). U kasnijim se razdobljima iz Egipta (skarabeji) preko Krete proširila u Grčku; široku primjenu imala je u doba helenizma. Geme su poznavali i Etruščani, u Rimljana su imale široku primjenu, a Bizant je nastavio rimsku tradiciju. Ponovni cvat doživjela je u renesansi i baroku te s klasicizmom, koji oponaša antičke uzore.

Citiranje:
gema. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21554>.