Garafulić Janković, Lily

Garafulić Janković, Lily (Lily Garafulic Yankovic), čileanska kiparica (Antofagasta, 14. V. 1914Santiago, 15. III. 2012). Potječe od hrvatskih doseljenika s Brača. Kiparstvo diplomirala na Sveučilištu u Santiagu, usavršavala se u SAD-u i Italiji. Od 1936. zaposlena na katedri za kiparstvo Fakulteta (isprva Škole) likovnih umjetnosti u Santiagu, redovita profesorica 1951–73. Godine 1973–77. ravnateljica Nacionalnoga muzeja za umjetnost u Santiagu. Jedna od najistaknutijih predstavnica čileanskoga suvremenoga kiparstva. Izlagala u Čileu, Peruu, Argentini i Brazilu. Godine 1957. imenovana za potpredsjednicu Međunarodnoga kiparskog udruženja pri UNESCO-u.

Citiranje:
Garafulić Janković, Lily. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21238>.