TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Alunāns, Juris

Alunāns [a'luna:ns], Juris, latvijski pisac (Jaunkalsnava, 13. V. 1832okrug Kauļi, 18. IV. 1864). Jedan od začetnika latvijskoga nacionalnog preporoda, prvi pjesnik koji je pisao latvijskim jezikom. Imao bitnu ulogu u stvaranju književnoga jezika očišćena od germanizama. Pisao lirske i didaktične stihove (zbirka Pjesmice – Dziesmiņas, 1856) te prevodio Horacija, Puškina, Ljermontova, Goethea, Schillera, Heinea i dr. Priredio zbornik Dvorište, priroda, svijet (Sēta, daba, pasaule, I–III, 1859–60).

Citiranje:
Alunāns, Juris. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2050>.