Francuska Zapadna Afrika

Francuska Zapadna Afrika (Afrique Occidentale Française), naziv za područje pod francuskom kolonijalnom vlašću u zapadnoj Africi (1895–1958). Francuzi su se već od 1659. postupno učvrstili u Senegalu, na Obali Bjelokosti i u Dahomeju. U drugoj pol. XIX. i na poč. XX. st. ta su područja potpuno podređena francuskim vlastima i postala su kolonijama: Senegal (1854), Francuska Gvineja (1893), Obala Bjelokosti (1893), od kojih je 1895. organizirana Francuska Zapadna Afrika kojom je upravljao generalni guverner u Dakaru (osnovan 1857). Poslije su im priključeni Francuski Sudan (1904; → mali), Dahomej (1904), Gornja Volta (1919), Mauretanija (1920) i Niger (1921), a svaka od 8 kolonija imala je svojega guvernera, podređenoga generalnomu guverneru u Dakaru. Francuska Zapadna Afrika dobila je 1946. status francuskog prekomorskog teritorija. Nakon izbora i referenduma 1958. Gvineja je odmah postala neovisnom državom, dok su ostala područja (7 teritorija) neovisnim državama postala 1960.

Francuska Zapadna Afrika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20399>.