STRUKE:

Fournier, Pierre Simon

Fournier [fuʀn·jẹ'], Pierre Simon, francuski slovoljevač i grafičar (Pariz, 15. IX. 1712Pariz, 8. X. 1768). Predložio tipografski mjerni sustav zasnovan na tipografskoj točki (1737). Za polaznu jedinicu odabrao je 12 cicera, dotadašnjih tipografskih jedinica (visina slova kojim su oko 1466. tiskana Ciceronova pisma). Tu je polaznu jedinicu podijelio na dva palca, palac na 12 crta, a crtu na 6 tipografskih točaka. Fournierov je sustav ubrzo prihvaćen u lijevanju olovnih slova i općenito u tiskarstvu i preteča je suvremenog sustava koji je usavršio francuski tiskar F. A. Didot, izvodeći tipografsku točku izravno od stope. (→ tipografija)

Citiranje:
Fournier, Pierre Simon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20315>.