Fortunatov, Filip Fjodorovič

Fortunatov [fərtuna'təf], Filip Fjodorovič (Filipp Fëdorovič), ruski lingvist (Vologda, 12. I. 1848Kosalma, 20. IX. 1914). Istaknuti indoeuropeist i slavist, član Petrogradske akademije znanosti, profesor Moskovskoga sveučilišta 1884–1902. Osnivač Moskovske jezikoslovne škole. Proučavao u prvome redu sanskrt i starocrkvenoslavenski jezik, ali i litavski, gotski, grčki i armenski. Bavio se i općom lingvistikom te iznio vlastitu morfološku klasifikaciju jezikâ. Najviše je proučavao glasovnu i intonacijsku problematiku; otkrio je istodobno s de Saussureom zakon o pomicanju akcenta u baltičkom i slavenskom u vezi s intonacijom (poznati zakon Fortunatova i de Saussurea). Fortunatov je strogo razlikovao dijakroniju i sinkroniju u jezicima. Bio je učitelj nizu istaknutih ruskih, slavenskih i zapadnoeuropskih lingvista.

Citiranje:
Fortunatov, Filip Fjodorovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 11. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20201>.