TRAŽI DALJE:
STRUKE:

forint

forint ili forinta (madž. forint, prema tal. fiorino), stari krupan srebrni novac, nazvan po zlatniku koji se od 1252. kovao u Firenci sa stiliziranim ljiljanovim cvijetom na aversu (odatle naziv fiorino, a na latinskome florenus de lilio). Firentinski je floren težio 3,53 g, a sadržavao je 24 karata zlata. Približno je iste vrijednosti bio i ugarski floren, koji se kovao u XIV. st., a nazivao se križni floren (florenus de cruce) jer je na aversu bio znak križa. Oba su ta florena kolala u hrvatskim zemljama. Od druge polovice XVI. st. kovao se u Njemačkoj krupan srebrni novac (Gulden); za takav se novac počeo u Ugarskoj i Austriji upotrebljavati naziv floren (florin). Srebrni forint (težina 12,345 g, finoća 900/1000) bio je 1858–92. novčana jedinica u Ugarskoj i Austriji; dijelio se na 100 krajcara. U Madžarskoj je nakon II. svjetskog rata dotadanja novčana jedinica (pengő) zamijenjena novom – forintom, koja je početkom 1990-ih postala konvertibilna; tečaj je vezala za njem. marku, a poslije za euro. Naziv florin (skr. oznaka fl) održao se do danas za nizozemsku novčanu jedinicu.

Citiranje:
forint. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20130>.