STRUKE:

Eterović, Nikola

Eterović, Nikola, hrvatski nadbiskup i crkveni diplomat (Pučišća na Braču, 20. I. 1951). Doktorirao teologiju na Gregoriani, licencijat crkvenog prava na Lateranenseu, Papinskoj crkvenoj akademiji za spremanje crkvenih diplomata. Za svećenika zaređen 1977; 1999. imenovan naslovnim sisačkim nadbiskupom, a 2009. naslovnim vinkovačkim nadbiskupom. Službovao u nuncijaturama Obale Bjelokosti (1980–83), Španjolske (1983–87), Nikaragve (1987–90), od 1990. u Državnom tajništvu Svete Stolice u Rimu. Apostolski nuncij u Ukrajini od 1999, generalni tajnik Biskupske sinode u Rimu od 2004. i potom apostolski nuncij u Njemačkoj od 2013.

Citiranje:
Eterović, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18487>.