Eterovich, Adam Slav

Eterovich, Adam Slav, američki povjesničar i publicist (San Francisco, 27. XI. 1930San Carlos, California, 16. II. 2013). Potomak bračkih iseljenika. Bavio se poviješću doseljenja Hrvata i drugih južnoslavenskih iseljenika u SAD. Osnovao nakladničku kuću za hrvatske iseljenike Ragusan Press. Djela: Jugoslavensko useljavanje u Ameriku (Yugoslav Immigration to America 1650–1900., 1971), Hrvatski pioniri u Americi (Croatian Pioneers in America 1685–1900., 1979), Hrvatska i Hrvati na istočnoj obali Kanade i Amerike (Croatia and Croatians on the East Coast of Canada and America, 1492-1700., 1993) i dr.

Citiranje:
Eterovich, Adam Slav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18483>.