STRUKE:

Esterházy, Péter

Esterházy [ε'stεrha:zi], Péter, madžarski pisac (Budimpešta, 14. IV. 1950Budimpešta, 14. VII. 2016). Umjetnik jezične svakodnevice, ironičan i kritičan prema stvarnosti, Esterházy je promijenio paradigmu suvremene madžarske proze, baveći se graničnim situacijama čovjeka u politički totalitarnom društvu. Pripadnik tzv. neoavangarde. Djela: Proizvodni roman (Termélesi regény, 1979), Agnes (1982), Kirijaši (Fuharosok, 1983), Mala madžarska pornografija (Kis magyar pornográfia, 1984), Pomoćni glagoli srca (A sziv segédigéi, 1985), Hrabalova knjiga (Hrabal könyve, 1990), Žena (Egy nő, 1995), Harmonia cælestis (2000).

Citiranje:
Esterházy, Péter. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18427>.