Abramić, Mihovil

ilustracija
ABRAMIĆ, Mihovil

Abramić, Mihovil, hrvatski arheolog (Pula, 12. V. 1884Split, 8. V. 1962). Arheologiju, povijest staroga vijeka i klasične jezike studirao u Beču, gdje je i doktorirao. Ravnatelj je Arheološkog muzeja u Akvileji (1913–19) i Arheološkog muzeja u Splitu (1926–50). Redoviti je član JAZU od 1947. Vodio arheološka iskapanja u Ptuju, Ninu, Solinu, Visu i dr. Urednik arheoloških časopisa i publikacija. Bavio se antičkom arheologijom, epigrafikom, grčkom kolonizacijom Jadrana. Objelodanio više od 60 rasprava i knjige: Ptuj (Poetovio, 1925), Split i okolica (1928).

Citiranje:
Abramić, Mihovil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=182>.