STRUKE:

Ali Dede Bošnjak

Ali Dede Bošnjak (puno ime ‘Alāuddīn ‘Alī Dede ibn Muṣṭafā al-Bosnawī, Šayẖ at-turba, as-Sigetwārī), bošnjački pisac, mistik (Mostar, ?Siget, 1598). Školovao se u Mostaru i Carigradu, gdje se priključio halvetijskomu derviškom redu. Pisao je prozu na arapskome, a poeziju na turskom jeziku. Djelo Razgovor o prvim događajima i posljednjim zgodama (Muhāḍara al-awā’il wa musāmara al-awāẖir) pisao je po uzoru na egipatskog polihistora Suyötija, a u djelu Rješenje simbola i otkriće riznica (61664awātim al-hikam – Ḥall ar-rumūz wa kašf al-kunūz) tumači kuransku misao s mističkoga gledišta. Na turskome pisao pjesme pod pseudonimom Ḥarīmī. Prozvan je čuvarom mauzoleja sultana Sulejmana Zakonodavca u Sigetu.

Citiranje:
Ali Dede Bošnjak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1744>.