STRUKE:

Alić, Džemaludin

Alić, Džemaludin, bošnjački književnik (Tetovo kraj Zenice, 19. V. 1947Saarbrücken, 4. IX. 2017). Studij jugoslavistike završio 1972. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Uređivao je sarajevski list Naši dani, bio dopisnik Oslobođenja u Zagrebu, urednik Radio Sarajeva, urednik u izdavačkoj kući Oslobođenje. Od kraja 1993. živio je u Njemačkoj. Objavio zbirke pjesama Tamni kristal (1969), Razbijanje površine (1969), Pjev sve tišeg srca (1971), Sezona lova (1974), Put u iskon (1979), Vukovo pleme (1993) i dr.; romane I smrt će proći (1978), Trošenje grijeha (1980), Kukci (1988), Demijurg (1989), Pataren (2001). Pisao je i pripovijesti (Zamka za Ishaka Ledinu, 1982), eseje i kritike (Komadanje Orfeja, 1986). Objavio je i historiografsko djelo Devetnaest stoljeća Bosne (1998).

Citiranje:
Alić, Džemaludin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1741>.