ekološki determinizam

ekološki determinizam, načelo prema kojem prirodni okoliš izravno određuje obilježja ljudske kulture. Naročito je popularan bio poč. XX. st. pod utjecajem Ellswortha Huntingtona, kao alternativa rasnomu determinizmu. Danas je odbačen.

Citiranje:
ekološki determinizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17339>.