About, Edmond

About [abu'], Edmond, francuski književnik i novinar (Dieuze, 14. II. 1828Pariz, 16. I. 1885). Republikanske i antiklerikalne orijentacije, oštar na peru, voltaireovski ujedljiv. Debitirao studijom o životu suvremene Grčke Suvremena Grčka (La Grèce contemporaine, 1854). Autor nekoliko romana: Planinski kralj (Le Roi des montagnes, 1857), Nos jednog bilježnika (Le Nez d’un notaire, 1862), Madelon (1863), Roman dobra čovjeka (Le Roman d’un brave homme, 1880).

About, Edmond. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=171>.