TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Edomiti

Edomiti (Edomićani, Edomci, Idumejci, hebr. Edom), antički semitski nomadski narod, od XIV. ili XIII. st. pr. Kr. na visoravni Edom (između Mrtvoga mora i zaljeva Aqaba). Biblijska legenda upućuje na srodnost s Izraelcima, izvodeći ime od Edoma (Ezava), Izraelova (Jakovljeva) brata. Stvorili su državu prije Izraelaca i sukobljavali se s njima. David ih je pokorio i podvrgnuo svojoj vlasti, u IX. st. pr. Kr. oslobodili su se judejske dominacije, pridruživali svim neprijateljima judejske države i sudjelovali u razaranju jeruzalemskoga hrama u VI. st. pr. Kr. Nakon protjerivanja Judejaca proširili su svoje područje na južnu Judeju i Hebron; ta se pokrajina u makabejsko vrijeme naziva grčkim imenom Idumeja. Ivan Hirkan osvojio je Idumeju 126. do 109. pr. Kr. i Edomiti (Idumejci) bili su prisilno judaizirani (Antipater i Herod bili su podrijetlom Idumejci).

Citiranje:
Edomiti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17075>.