TRAŽI DALJE:
STRUKE:

edafon

edafon ili edafobiont (grč. ἔδαφος: tlo + -biont), životna zajednica tla; skupni naziv za sve organizme koji na nekom području žive u tlu i na njemu. Naziv potječe od njem. biologa S. H. Francea (1874–1943). Edafon tvore: različite bakterije, gljive, alge, praživotinje, crvolike životinje, kukci, pauci, puževi, gmazovi i neki kralježnjaci. Na jednome hektaru tla do dubine od 40 cm živi 1000 do 2000 kg organizama (bez podzemnih organa viših biljaka). Edafon sudjeluje u razgradnji org. tvari u tlu, obogaćuje tlo atmosferskim dušikom, popravlja mu fizikalna svojstva i rahli ga.

Citiranje:
edafon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17039>.